Zásady ochrany osobních údajů

Obecné informace o ochraně údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá a při zpracování osobních údajů dodržujeme příslušné předpisy o ochraně osobních údajů, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) a pro Českou republiku také Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. V těchto informacích o ochraně údajů vysvětlujeme, jaké informace (včetně osobních údajů) zpracováváme v souvislosti s našimi obchodními aktivitami (včetně našich webových stránek, na kterých jsou tyto informace o ochraně údajů zveřejněny). Vezměte prosím na vědomí, že na jednotlivé nabídky, funkce a činnosti se mohou vztahovat zvláštní informace o ochraně údajů, na které vás při shromažďování osobních údajů zvlášť upozorníme.

I. Kdo je zodpovědný za zpracování údajů?

Osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů je VdS Schadenverhütung GmbH, Amsterdamer Straße 174, 50735 Kolín, telefon +49 221 7766-0, fax +49 221 7766-341, e-mail: info@vds.de. Pokud je v těchto informacích o ochraně údajů uvedeno „my“ nebo „nás“, jedná se o společnost VdS Schadenverhütung GmbH. 

Ohledně ochrany osobních údajů nás lze kontaktovat prostřednictvím výše uvedených kontaktů a rovněž na adrese dsb@vds.de.

 

II. Které údaje zpracováváme?

Pro jaké účely a na jakém právním základě tyto údaje zpracováváme? V souvislosti s našimi obchodními aktivitami musíme v určitých případech zpracovávat osobní údaje. Níže uvádíme konkrétní případy:

1. Webové stránky. Na naše webové stránky se můžete dostat bez uvedení jakýchkoli osobních údajů (jako je Vaše jméno, poštovní adresa nebo e-mailová adresa). I v tomto případě však musíme zpracovat určité informace, abychom Vám umožnili přístup na naše webové stránky. Kromě toho na našich webových stránkách používáme určité analytické metody a máme integrované odkazy na jiné webové stránky, jejichž provozovatelé mohou zpracovávat další (osobní) údaje. Poskytnutí osobních údajů je vyžadováno pro určité funkce na našich webových stránkách.

a) Soubory protokolu. Když navštívíte tyto webové stránky, náš webový server automaticky uloží název domény nebo IP adresu požadujícího počítače (obvykle Vašeho poskytovatele přístupu k internetu) včetně data, času a doby trvání Vaší návštěvy, podstránek / adres URL, které navštívíte, a dále informace o aplikacích a zařízeních, která používáte k prohlížení našich stránek. Zpracování veškerých osobních údajů obsažených v souborech protokolů probíhá za účelem umožnění používání našich webových stránek; na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR k zajištění našeho oprávněného zájmu na provozu našich webových stránek.

b) Cookies. Aby byla naše nabídka co nejpříjemnější pro uživatele, používáme stejně jako mnoho známých společností takzvané cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v internetovém prohlížeči, který používáte. Tyto soubory nám pomáhají rozpoznat určité preference našich návštěvníků při procházení a podle toho utvářet náš web. Většina cookies, které používáme, jsou takzvané session cookies. Po Vaší návštěvě se automaticky odstraní. Používáme ale také permanent cookies. Slouží ke zlepšení vedení uživatelů a k analýze používání webových stránek prostřednictvím námi provozované aplikace. Naše vlastní cookies neshromažďují žádné přímo osobní údaje a nejsou schopné Vaší identifikace na webových stránkách třetích stran. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby Vás informoval o umístění cookies. Díky tomu je používání cookies pro Vás transparentní. Soubory cookies můžete také zásadně odmítnout třemi způsoby: 1. prostřednictvím vyskakovacího podokna, které se Vám zobrazí při návštěvě našich stránek; 2. změnou nastavení nacházejícím se pod následujícím odstavcem tohoto textu; nebo 3. v rámci nastavení Vašeho prohlížeče. To však může znamenat, že nebudete moci využívat všechny funkce webových stránek. Zpracování údajů shromážděných prostřednictvím souborů cookies a pseudonymních profilů použití se provádí pro účely reklamy, průzkumu trhu a požadovaného vytváření našich webových stránek na základě článku 6 odst. 1 f) GDPR k zajištění našeho oprávněného zájmu na provozu a analýze používání našich webových stránek.

Kromě toho lze při návštěvě našich webových stránek nastavit soubory cookies od poskytovatelů třetích stran, o čemž Vás budeme informovat níže.

Děkujeme za váš souhlas s používáním cookies na našem webu.

V našich zásadách ochrany osobních údajů na této stránce naleznete další informace o tom, jak používáme anonymizovaná uživatelská data ke zlepšení našich webových stránek.

Pokud chcete změnit své rozhodnutí, klikněte. Po opětovném načtení stránky pak můžete svůj výběr změnit.

 

c) Analýza webových stránek pomocí Google Analytics. Na našich webových stránkách používáme Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“) za účelem neustálého zlepšování našich webových stránek. Google Analytics také používá cookies, které jsou uloženy ve Vašem počítači a umožňují analýzu používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o Vašem používání této webové stránky jsou obvykle odesílány na server Google v Evropě (nebo v členském státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru) za účelem anonymizace IP adresy tak, aby nemohla být spojena s osobou. Zkrácená IP adresa je až po anonymizaci IP adresy přenesena na server Google v USA a tam uložena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Na tomto webu se používá Google Analytics s rozšířením pro anonymizovaný sběr IP adres (tzv. IP maskování). Google naším jménem použije shromážděné informace k vyhodnocení Vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách. IP adresa přenesená Vaším prohlížečem jako součást Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google. Ukládání souborů cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče. Chtěli bychom však upozornit, že v tomto případě možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s Vaším používáním webových stránek (včetně Vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů společností Google stažením modulu plug-in prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: : http: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Dojde k nastavení opt-out cookie, které zabrání budoucímu shromažďování Vašich údajů při návštěvě této webové stránky. Další informace o ochraně údajů ve službě Google Analytics naleznete zde [http://www.google.com/analytics/terms/de.html] a zde [http://www.google.com/intl/de/analytics/ privacyoverview. html].
Výše uvedené údaje jsou zpracovávány také pro účely reklamy, průzkumu trhu a designu našich webových stránek podle potřeby na základě čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR, abychom zajistili náš oprávněný zájem vzhledem k provozu a analýze používání našich webových stránek.

d) Uzavřené oblasti. Prostřednictvím našich webových stránek můžeme poskytovat informace v uzavřených oblastech, ke kterým mají přístup pouze určité skupiny uživatelů po zadání přístupových údajů (obvykle ID uživatele a heslo). Tyto skupiny uživatelů mohou zahrnovat zejména zákazníky VdS, kteří si zakoupili konkrétní produkt nebo se zúčastnili akcí VdS a kteří od nás v této souvislosti obdrželi přístupová data. Pokud jsou přístupové údaje propojeny s jinými údaji o fyzické osobě, jsou tyto osobní údaje shromažďovány v souvislosti s konkrétní obchodní transakcí (např. nákup produktu nebo registrace na akci VdS); další informace o tom najdete v následujících informacích o ochraně údajů. 
Pokud je přístup do uzavřené oblasti součástí smlouvy uzavřené s uživatelem, zpracováváme osobní údaje uložené v souvislosti s přístupovými údaji za účelem plnění této smlouvy na základě čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR; pokud je tato smlouva uzavřena s organizací (např. s firmou), zpracování probíhá za účelem zajištění našeho oprávněného zájmu a oprávněného zájmu této organizace při provádění smlouvy na základě čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR. Zpracování osobních údajů v souvislosti s přístupovými údaji navíc probíhá za účelem zabezpečení našeho oprávněného zájmu na kontrole přístupu do uzavřených oblastí a tam poskytovaných informací na základě čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR.

e) Uživatelský účet. Můžeme vám nabídnout možnost vytvoření uživatelského účtu v určitých oblastech (např. v našem internetovém obchodě) na našich webových stránkách. Přitom shromažďujeme osobní údaje, které vyplývají z příslušného registračního formuláře; povinné informace jsou odpovídajícím způsobem označeny. Pokud chcete získat přístup ke svému uživatelskému účtu, požádáme Vás o opětovné zadání údajů již shromážděných při registraci (zejména pro Vaši identifikaci) a případně o další osobní údaje.
Pokud používáte svůj uživatelský účet v souvislosti s uzavřením smlouvy, zpracováváme údaje z uživatelského účtu za účelem plnění této smlouvy na základě čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR; Pokud je tato smlouva uzavřena s organizací (např. firmou), zpracování probíhá za účelem zajištění našeho oprávněného zájmu a oprávněného zájmu této organizace při provádění smlouvy na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zpracování osobních údajů v souvislosti s Vaším uživatelským účtem navíc probíhá za účelem zabezpečení našeho oprávněného zájmu na poskytování této funkce na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

f) Uzavírání smluv na produkty nebo jiné služby bez uživatelského účtu (včetně registrace na akce). Na našich webových stránkách Vám nabízíme možnost uzavřít smlouvy na produkty a další služby (včetně účasti na akcích VdS). Potřebné informace lze nalézt v příslušné oblasti našich webových stránek (např. z příslušné objednávky / registračního formuláře); povinné informace jsou odpovídajícím způsobem označeny. Při zadávání objednávky / registrace zpracováváme další osobní údaje, které mohou být shromažďovány v souvislosti s plněním příslušné smlouvy a které jsou poskytovány za účelem plnění uzavřené smlouvy. Pokud je smlouva uzavřena s fyzickou osobou, probíhá zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud je tato smlouva uzavřena s organizací (např. firmou), probíhá zpracování za účelem zabezpečení našeho oprávněného zájmu a oprávněného zájmu této Organizace na implementaci smlouvy na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Na akcích, které pořádáme (např. kurzy a odborné konference), zaznamenáváme účastníky do samostatných seznamů účastníků, ve kterých je uvedeno jméno a podnik. Tyto seznamy účastníků jsou k dispozici ostatním účastníkům. Podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR je právním základem oprávněný zájem naší společnosti, účastníků a jejich společností na podpoře profesionálních kontaktů a výměn mezi účastníky a jejich společnostmi. Tyto seznamy účastníků jsou k dispozici také těm vystavovatelům, kteří představují své produkty a služby v těsné blízkosti místností pro pořádání akcí. Podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR je právním základem oprávněný zájem účastníků a vystavovatelů o reklamu na tematické produkty a služby. Proti zveřejnění na seznamu účastníků můžete podat námitku písemně nebo zasláním e-mailu na adresu lehrgang@vds.de.

g) Online průzkumy. Prostřednictvím našich webových stránek Vám můžeme nabídnout možnost zúčastnit se online průzkumů na různá témata, pomocí kterých bychom chtěli například shromažďovat informace o hodnoceních nebo potřebách určitých cílových skupin. Online průzkumy můžeme buď veřejně zpřístupnit prostřednictvím našich webových stránek, nebo přístup omezit pouze na určité osoby (např. pozvané e-mailem). Pokud není na webových stránkách nebo v pozvánce uvedeno jinak, neshromažďujeme žádné osobní údaje v souvislosti s našimi online průzkumy. Můžeme však shromažďovat určité informace o zařízení používaném k přístupu k online průzkumu nebo o prohlížeči použitém k identifikaci více účastí a k tomu, abychom je mohli vzít v úvahu při hodnocení online průzkumu. Výše uvedené informace neobsahují žádné IP adresy, neslučují se s jinými námi uloženými informacemi a po vyhodnocení online průzkumu jsou smazány. Výše uvedené údaje jsou zpracovávány za účelem ochrany našeho oprávněného zájmu na provádění profesionálně zabezpečených online průzkumů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

h) Další funkce. Na našich webových stránkách Vám můžeme nabídnout další funkce, pro jejichž použití je možná nebo nutná specifikace osobních údajů. V takovém případě Vás budeme informovat o zpracování osobních údajů v souvislosti s odpovídající funkcí (např. v odpovídajícím vstupním formuláři).

i) Odkazy na jiné webové stránky. Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nejsou provozovány námi, ale třetími stranami. Vezměte prosím na vědomí, že když přistupujete k takovým webovým stránkám třetích stran, mohou třetí strany shromažďovat informace (případně včetně osobních údajů) o Vaší návštěvě. Další informace naleznete v informacích o ochraně údajů na příslušných webových stránkách.


2. Uzavření smluv na produkty nebo jiné služby (včetně registrace na akce). Nabízíme Vám také možnost mimo náš web uzavřít smlouvy na produkty nebo jiné služby (včetně účasti na akcích VdS). Před uzavřením příslušné smlouvy Vám poskytneme požadované informace (např. prostřednictvím příslušné objednávky / registračního formuláře); povinné informace jsou odpovídajícím způsobem označeny. Při zadávání objednávky / registrace zpracováváme další osobní údaje, které mohou být shromažďovány v souvislosti s plněním příslušné smlouvy a které jsou poskytovány za účelem plnění uzavřené smlouvy. Pokud je smlouva uzavřena s fyzickou osobou, probíhá zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud je tato smlouva uzavřena s organizací (např. firmou), probíhá zpracování za účelem zabezpečení našeho oprávněného zájmu a oprávněného zájmu této Organizace na implementaci smlouvy na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Na akcích, které pořádáme (např. kurzy a odborné konference), zaznamenáváme účastníky do samostatných seznamů účastníků, ze kterých jsou odvozena jména a společnosti. Tyto seznamy účastníků jsou k dispozici ostatním účastníkům. Podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR je právním základem oprávněný zájem naší společnosti, účastníků a jejich společností na podpoře profesionálních kontaktů a výměn mezi účastníky a jejich společnostmi. Tyto seznamy účastníků jsou k dispozici také těm vystavovatelům, kteří představují své produkty a služby v těsné blízkosti místností pro pořádání akcí. Podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR je právním základem oprávněný zájem účastníků a vystavovatelů o reklamu na tematické produkty a služby. Proti zveřejnění na seznamu účastníků můžete podat námitku písemně nebo zasláním e-mailu na adresu lehrgang@vds.de.

3. Informace prostřednictvím e-mailu / e-mailového zpravodaje. Na našich webových stránkách a jinými způsoby (např. na objednávkách / registračních formulářích v listinné podobě) Vám nabízíme možnost zaregistrovat se k zasílání informačních nabídek e-mailem nebo e-mailovým zpravodajem. Požadované informace lze nalézt v příslušném formuláři a obsahují alespoň Vaši e-mailovou adresu a v případě potřeby další informace (například Váš titul, jméno, příjmení nebo název Vaší organizace / firmy). Povinné informace jsou odpovídajícím způsobem označeny. Zpracování údajů poskytnutých při registraci je založeno na Vašem souhlasu a čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Vezměte prosím na vědomí, že svůj udělený souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat, např. kliknutím na odpovídající odkaz v každém z našich zpravodajů nebo zasláním zprávy prostřednictvím některého z kontaktních kanálů uvedených na začátku těchto údajů informace o ochraně.

4. Možnosti kontaktu. Poukazujeme (mimo jiné na našich webových stránkách) na různé způsoby, jak nás můžete kontaktovat. Pokud použijete jeden z těchto kanálů, zpracujeme Vámi požadované a / nebo poskytnuté informace za účelem zpracování Vaší žádosti. Zpracování osobních údajů předávaných v souvislosti se žádostí zaslanou nám prostřednictvím kontaktních kanálů uvedených na webových stránkách se provádí za účelem zpracování příslušné žádosti, aby byl zajištěn náš oprávněný zájem na realizaci stávajícího obchodního vztahu nebo na implementaci naší další obchodní činnosti na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

5. Zpracování údajů za účelem plnění zákonných povinností. Můžeme také zpracovávat osobní údaje zpracovávané pro výše uvedené účely za účelem plnění zákonných povinností, kterým podléháme; to se děje na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

6. Zpracování údajů k ochraně jiných oprávněných zájmů. V případě potřeby zpracováváme osobní údaje nad rámec výše uvedených účelů, také za účelem ochrany jiných oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích stran; to se děje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Mezi naše oprávněné zájmy patří

a) uplatňování právních nároků a obhajoba v soudních sporech;
b) prevence a vyšetřování trestných činů; a dále
c) kontrola a další rozvoj našich obchodních aktivit, včetně zasílání informací o službách VdS, pokud jste výslovně nevznesli námitky proti zasílání informací (např. přímá reklama v tisku).
 

III. Jsem povinen poskytnout údaje?

V některých případech uvedených v těchto informacích o ochraně údajů je nutné poskytnout osobní údaje. To platí zejména pro zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavíráním smluv, přijímáním informací e-mailem nebo e-mailovými zpravodaji, zpracováním dotazů prostřednictvím námi uvedených kontaktních kanálů nebo nabídkou určitých funkcí na náš web. Při shromažďování osobních údajů Vás odkazujeme na údaje požadované v příslušném případě (např. označením jako povinné informace) na požadované údaje. Bez těchto požadovaných údajů nemůžeme poskytovat příslušnou službu, např. uzavřít s Vámi smlouvu.
I když od Vás shromažďujeme osobní údaje, budeme Vás při jejich shromažďování informovat, zda je poskytnutí těchto informací vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo je nezbytné pro uzavření smlouvy. Zpravidla označujeme ty informace, jejichž poskytnutí je dobrovolné a nejsou založeny na jedné z výše uvedených povinností nebo nejsou nutné k uzavření smlouvy.

IV. Kdo přijímá osobní údaje?

Osobní údaje jsou obecně zpracovávány v rámci naší společnosti. V závislosti na typu osobních údajů mají k osobním údajům přístup pouze některá oddělení / organizační složky. Patří sem zejména specializovaná oddělení zapojená do poskytování našich digitálních nabídek (např. webové stránky) nebo příslušných obchodních procesů a naše IT oddělení. Koncept rolí a oprávnění omezuje v rámci naší společnosti přístup k těm funkcím a rozsahům, které jsou nezbytné pro příslušný účel zpracování.

Můžeme také předávat osobní údaje třetím stranám mimo naši společnost v rozsahu povoleném zákonem. K těmto externím příjemcům patří zejména


- ty třetí strany, které nám poskytují individuální služby v rámci námi uzavřených smluv, zejména přednášející na akcích VdS, kterým poskytujeme adresáře s omezenými informacemi o účastnících akcí;

- ostatní účastníci akcí VdS, kterým poskytujeme adresáře s omezenými informacemi o účastnících akcí;

- příjemci, kterým musíme předávat osobní údaje za účelem plnění uzavřených smluv, například poskytovatelé logistiky nebo přepravních služeb;

- námi najatí poskytovatelé služeb, kteří pro nás poskytují služby na samostatném smluvním základě, který může zahrnovat také zpracování osobních údajů, a také subdodavatelé našich poskytovatelů služeb, kteří jsou zapojeni s naším souhlasem;

- neveřejné a veřejné orgány, pokud jsme povinni předávat Vaše osobní údaje z důvodu zákonných povinností,
 

V. Používá se automatizované rozhodování?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů uvedených v těchto informacích o ochraně údajů obecně nepoužíváme žádné automatizované rozhodování (včetně profilování) ve smyslu článku 22 GDPR. Pokud takové postupy použijeme v individuálních případech, budeme Vás o tom informovat samostatně v rozsahu stanoveném zákonem.

VI. Jsou data předávána do zemí mimo EU / EHP?

Námi zpracovávané osobní údaje jsou předávány výlučně v rámci EU nebo Evropského hospodářského prostoru.
V jednotlivých případech může být nutné například za účelem plnění smluv, abychom předali informace příjemcům v takzvaných „třetích zemích“. „Třetí země“ jsou země mimo Evropskou unii nebo Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, v nichž nelze jednoznačně předpokládat úroveň ochrany údajů srovnatelnou s tou v Evropské unii. 

Pokud předávané informace obsahují také osobní údaje, zajistíme před takovým přenosem, aby byla v příslušné třetí zemi nebo u příjemce ve třetí zemi zaručena požadovaná odpovídající úroveň ochrany údajů. To může vyplývat zejména z takzvaného „rozhodnutí o přiměřenosti“ ze strany Evropské komise, kterým se celkově určuje adekvátní úroveň ochrany údajů pro určitou třetí zemi. Alternativně můžeme přenos dat založit na standardních smluvních doložkách EU dohodnutých s příjemcem nebo - v případě příjemců v USA - na dodržování zásad ochrany soukromí mezi EU a USA. Rádi Vám na požádání poskytneme další informace o vhodných a přiměřených zárukách pro zachování odpovídající úrovně ochrany údajů; kontaktní údaje naleznete na začátku těchto informací o ochraně údajů. Informace o účastnících zásad ochrany soukromí mezi EU a USA naleznete zde www.privacyshield.gov/list; informace o standardních smluvních doložkách EU naleznete zde eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do  a informace o rozhodnutích o přiměřenosti naleznete zde ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en.

VII. Jak dlouho budou osobní údaje uchovávány?

Obecně uchováváme osobní údaje, pokud máme oprávněný zájem na tomto ukládání a nepřevažují Vaše zájmy nepokračovat v ukládání. 
I bez oprávněného zájmu můžeme údaje nadále uchovávat, pokud jsme k tomu ze zákona povinni (např. abychom plnili povinnosti týkající se ukládání). Vymazáváme osobní údaje i bez přispění subjektu údajů, jakmile již není jejich znalost nezbytná pro splnění účelu zpracování nebo je jejich uchovávání jinak právně nepřípustné.
Obvykle jsou

- data protokolu vymazána do sedmi dnů, pokud není vyžadováno další ukládání pro účely stanovené zákonem, jako je odhalení zneužití a detekce a odstranění technických poruch;

- údaje zpracovávané v souvislosti s obchodním vztahem (zejména v souvislosti s uzavřenými smlouvami) budou vymazány nejpozději po uplynutí zákonných lhůt pro uchovávání;

- údaje zpracovávané v souvislosti s uživatelským účtem budou vymazány při zrušení uživatelského účtu, pokud není pro dodržení zákonných lhůt pro uchovávání v souvislosti s příslušným obchodním vztahem vyžadováno další ukládání.


Osobní údaje, které musíme uchovávat za účelem plnění povinností uchovávání, budou uchovávány až do konce příslušné povinnosti uchovávání. Pokud osobní údaje uchováváme pouze za účelem plnění povinností týkajících se ukládání, jsou tyto obvykle blokovány, takže k nim lze získat přístup pouze tehdy, je-li to nezbytné z důvodu povinnosti ukládání.
 

VIII. Jaká práva mají subjekty údajů, tj. fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme?

a) Právo na námitku podle článku 21 GDPR
 
Subjekt údajů má právo z důvodů, které vyplývají z jeho konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních. V případě takové námitky již nebudeme zpracovávat osobní údaje týkající se této osoby, pokud nemůžeme prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pokud zpracování slouží k prosazení výkonu nebo obhajobě právních nároků.
Pokud zpracováváme osobní údaje za účelem provozování přímých reklamních zásilek, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, za účelem těchto přímých reklamních zásilek; to platí také pro profilování, pokud je spojeno s přímými reklamními zásilkami. Pokud dotčená osoba vznese námitku proti zpracování pro účely přímých reklamních zásilek, nebudou již dotčené osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.


b) Další práva
 
Subjekt údajů má také právo 
 
- na informace o osobních údajích, které jsou o něm uloženy, článek 15 GDPR;
- opravit nesprávné nebo neúplné údaje, článek 16 GDPR;
- na vymazání osobních údajů článek 17 GDPR;
- na omezení zpracování osobních údajů, článek 18 GDPR; a
- na přenositelnost údajů, článek 20 GDPR.

Za účelem uplatnění těchto práv nás jako subjekt údajů můžete kdykoli kontaktovat například prostřednictvím jednoho z kontaktních kanálů uvedených na začátku těchto informací o ochraně údajů.
Jako subjekt údajů jste také oprávněn podat stížnost u příslušného dozorového Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 

 

Nahoru
Top