Požární ochrana v praxi

Aby bylo možné v případě nouze zachránit životy, musí být technologie požární ochrany nejen k dispozici, ale také musí vždy spolehlivě fungovat.

Téměř ve všech zemích EU proto existují zákonné povinnosti, aby společnosti instalovaly, přejímaly a udržovaly protipožární zařízení. V České republice provádí odbornou kontrolu místní hasičský sbor nebo - jako silný partner hasičů - od roku 2005  společnost VdS Schadenverhütung GmbH.

Profesionální požární ochrana je základem pro udržitelné a bezpečné společnosti. S více než 110 lety zkušeností v mezinárodním oboru požární ochrany je VdS vaším spolehlivým partnerem a průkopníkem v oblasti řízení rizik, který splňuje všechny zákonné povinnosti.

  • Kapacita hasičských sborů je často omezena kvůli jejich každodennímu důležitému nasazení. Hlavní činností VdS je výhradně protipožární ochrana. Přejímací zkoušky lze proto obvykle provádět rychleji a podrobněji - takže vaše podnikání může začít rychle a bezpečně!
  • Preventivní protipožární ochrana je jedním z nejdůležitějších základních kamenů ucelené koncepce požární ochrany. Společnost VdS se na tento úkol specializuje. Významně tak přispíváme ke snižování kapacity hasičů v oblasti kontrol požární ochrany. Zajišťujeme právní zabezpečení a nasměřujeme Vás tak, abyste mohli začít podnikat rychle a bezpečně.
  • VdS ověřuje / kontroluje zařízení protipožární ochrany po celém světě a je aktivní ve všech národních a mezinárodních výborech - VdS tak zaručuje kompatibilitu v celé EU a nejvyšší úroveň odborných znalostí.
  • VdS úzce spolupracuje s pojišťovacím průmyslem, takže testy VdS lze použít jako základ pro pojištění i jako doklad příslušných stavebních předpisů.
  • Vše z jednoho zdroje: VdS provádí nejen zákonem vyžadovanou přejímku vašeho zařízení, ale stará se také o pravidelné revize a doklady pro pojišťovny.
  • U mezinárodních společností může VdS na požádání kontrolovat všechna místa a zaručuje dodržování zákonných požadavků napříč všemi státy.

 

 

Kontakty

phone_icon
+420 (0)537 026 100
fax_icon
+420 (0)537 026 108
Nahoru
Top