Door-fan test pro plynová hasicí zařízení

Pro posouzení účinnosti plynového hasicího zařízení je důležité vědět, jak je vzduchotěsný prostor, který má být chráněn. Už několik let nabízí VdS takzvané door-fan testy za účelem měření vzduchotěsnosti prostorů.

Při door-fan testu se vytváří přetlak, resp. podtlak v prostoru a zároveň se měří úniky. Na základě těchto naměřených hodnot lze stanovit, jak velká je úniková plocha v prostoru. Ta má zase vliv na skladbu a dobu s požadovanou koncentrací hasebního plynu. Pomocí door-fan testu lze omezit na nutné minimum nákladově i časově náročné zkušební zaplynění daného prostoru.

Kontakty

phone_icon
+420 (0)537 026 100
fax_icon
+420 (0)537 026 108
Nahoru
Top