Technická zkušebna – služby

Technická zkušebna je přední evropskou znaleckou organizací pro protipožární ochranu. Znalci každoročně prověřují více než 21 000 protipožárních zařízení. Tento počet se pravidelně navyšuje  díky novým zařízením, která se musí po výchozí kontrole opětovně odzkoušet.

Kontrolním podkladem zkoušek mohou být národní i mezinárodní normy, směrnice VdS i americké směrnice NFPA (National Fire Protection Association) a FM (Factory Mutual). K poskytovaným službám rovněž patří jak kontroly dodržování požadavků pojišťoven a stavebních úřadů, tak i technické kontroly zařízení z hlediska protipožární ochrany podle stavebního práva.

Stoletá tradice, specializace v testování protipožární ochrany a úzká spolupráce s vlastními laboratořemi VdS jsou zvýhodňující faktory v konkurenci s jinými znaleckými organizacemi. Technická zkušebna má jako první a v současné době i jako jediná oprávnění Technické zkušebny­­ v_akreditaci pro stabilní protipožární zařízení podle ISO 17020, vydanou Německým akreditačním střediskem pro techniku (DATech).

Díky účasti v národních a mezinárodních grémiích se znalci VdS rozhodující měrou podílejí na technických směrnicích pro protipožární ochranu. Díky svým dlouholetým zkušenostem a  celosvětové provázanosti s dalšími odborníky na protipožární ochranu a zkušebními organizacemi mají znalci VdS hluboké a detailní znalosti i přehled o budoucím vývoji.

Kontrolní program Technické zkušebny zahrnuje v současné době zejména:

  • vodní hasicí zařízení (např. sprinklerová zařízení, záplavová hasicí zařízení, mlhová hasicí zařízení, pěnová hasicí zařízení)
  • plynová hasicí zařízení (s hasebnými plyny, např. CO2, argon, Inergen, dusík, Argonite, FM 200, Novec 1230)
  • speciální hasicí zařízení (např. prášková hasicí zařízení, zařízení pro hašení jisker, automatický protipožární systém do kuchyňských zařízení)
  • elektrická požární signalizace
  • odsávací zařízení (zařízení na odvod kouře a tepla, odsávací zařízení ve schodišťových prostorech, strojní odsávací zařízení, tlaková zařízení pro ochranu před kouřem)
  • požární uzávěry
  • akustická poplašná zařízení
  • speciální protipožární zařízení, např. zařízení pro omezení přístupu kyslíku

Kontakty

phone_icon
+420 (0)537 026 100
fax_icon
+420 (0)537 026 108
Nahoru
Top