Speciální hasicí zařízení

Pod pojmem speciální hasicí zařízení jsou chápána hasicí zařízení pro zvláštní použití.

Pro příklad zde uveďme zařízení pro hašení jisker a automatický protipožární systém do kuchyňských zařízení. Také tato hasicí zařízení by měla být pravidelně kontrolována z hlediska funkčnosti a hasicí účinnosti.

Zařízení pro hašení jisker

Jiskry představují palčivý problém v pneumatických odsávacích a dopravních zařízeních např. při zpracování dřeva a v provozech textilního a potravinářského průmyslu, průmyslu krmiv, zpracování kůže a také gumárenského a chemického průmyslu.

Při provozu zařízení dochází k přímému dopadu jisker přes pneumatické přívodní potrubí do jeho dalších součástí. Zde pak způsobují doutnavé požáry, které se mohou v krátké době rozvinout do požárů velkého rozsahu a výbuchů prachu.
Zařízení na hašení jisker nabízí spolehlivou ochranu. Zápalné jiskry jsou rozpoznány již v přívodním potrubí díky speciálním hlásičům a cíleně uhašeny hasicími tryskami. Funkčnost a účinnost těchto protipožárních zařízení musí být pravidelně kontrolována, aby tak byla zaručena optimální ochrana.

Zařízení na ochranu kuchyní

Požáry v gastronomických provozech ohrožují personál a často způsobují dalekosáhlé hmotné škody, po nichž mohou následovat nákladné rekonstrukce a dlouhé odstávky.

Při požárech v kuchyních mohou obyčejné hasicí prostředky v kontaktu s vodou způsobit výbuch rozpáleného oleje. Z tohoto důvodu jsou používány speciální hasicí prostředky, které napěněním olejové plochy zabrání přístupu kyslíku a možnému opakovanému vznícení.


VdS Vám zajistí skutečnou funkčnost tohoto zařízení. 

Kontakty

phone_icon
+420 (0)537 026 100
fax_icon
+420 (0)537 026 108
Nahoru
Top