Zaškolení osob pro práci s plynovými hasicími zařízeními

Hasicí zařízení v budově přispívají významnou měrou k ochraně osob a předmětů.

Při skladování nebo zpracovávání některých látek (např. hořlavých kapalin) nebo při ochraně před speciálními riziky (např. prostory s výpočetní technikou) mohou mít plynová hasicí zařízení značné výhody oproti vodním hasicím zařízením.

Je však třeba vést v patrnosti, že použití plynového hasicího zařízení může způsobit ohrožení zdraví koncentrace hasicího plynu buď sama o sobě, nebo ve spojení s nižší hladinou kyslíku v prostoru. Proto jsou nutná různá technická a organizační opatření vedoucí k ochraně osob. Důležitým opatřením je kromě technických faktorů každoroční školení osob, které má zaměstnancům vysvětlit možná nebezpečí vznikající při použití tohoto typu hasiv a seznámit je s potřebnými ochrannými opatřeními.

Naši techničtí znalci Vám kromě odborných kontrol navrhnou i prakticky zaměřený plán ochrany a budou provádět zaškolování osob.


Vaši zaměstnanci tak budou s jistotou vědět, jaké potřebné kroky je třeba provést v případě spuštění plynového hasicího zařízení. S našimi kontrolami tak získáte nejen jistotu spolehlivosti protipožární techniky, ale můžete se jednoznačně prokázat potřebnými technickými a organizačními opatřeními na ochranu osob.

Kontakty

phone_icon
+420 (0)537 026 100
fax_icon
+420 (0)537 026 108
Nahoru
Top