Aktuality

VdS 3884cz

Plánování a instalace hasicích monitorů v oblasti odpadového hospodářství

V oblasti likvidace odpadu pravidelně dochází k požárům, například v důsledku samovznícení nebo nesprávně zlikvidovaných baterií.

Složité podmínky prostředí a pronikavé požáry, které se rychle šíří po povrchu, představují pro osoby odpovědné za požární ochranu řadu problémů.

Monitorování hašení je řešení, které se v poslední době stále častěji používá.

Detekuje požáry atd. pomocí infračerveného záření a díky svému kyvadlovému pohybu přesně lokalizuje a přivádí vhodný hasicí prostředek přímo ke zdroji požáru.

#VdS podporuje osoby odpovědné za implementaci s přesnými specifikacemi pro efektivní instalaci této technologie.

Datový list VdS 3884cz si můžete zdarma stáhnout na: lnkd.in/dZFtqS8

Nahoru
Top