Opakované kontroly

Veškeré změny rámcových podmínek, mezi které patří např. změny ve využívání budov a prostorů nebo přemisťování skladovaného materiálu, mohou nepříznivě ovlivnit účinnost protipožárního zařízení. Proto se kromě výchozích kontrol doporučuje provádět opakované kontroly technickými znalci VdS, a to zpravidla v ročních intervalech.

Opakované kontroly neslouží jen k zajištění technické funkčnosti, ale mohou být vyžadovány ze strany příslušných úřadů ve smyslu dodržování předpisů stavebního práva (např. nařízení o technických zkouškách). Rádi Vám nabídneme i tuto kombinaci, která Vám ušetří nejen náklady, ale i čas. Samozřejmě je možné provést tyto kontroly pouze na základě Vašeho vlastního zájmu o zajištění bezpečnosti. Ušetřené náklady a nízká časová náročnost – to jsou výhody, ze kterých vytěžíte maximum.

Kontakty

phone_icon
+420 (0)537 026 100
fax_icon
+420 (0)537 026 108
Nahoru
Top