Kouřový test pro požární signalizaci v kritických prostorech

Ve velmi vysokých prostorech, jakými jsou výrobní haly, atria, letištní terminály nebo v prostorech s vysokým stupněm výměny vzduchu může dojít k tomu, že kouř, který vzniká při požáru, je detekován příliš pozdě. 

Aby se v těchto kritických prostředích dala řádně a v souladu s praxí otestovat zabudovaná kouřová čidla, používá Technická zkušebna speciální kouřový generátor. Generátor vytváří testovací kouř pomocí pyrolýzy. I v nepříznivých podmínkách dokáže tento kompaktní přístroj vytvořit i s velmi malým množstvím hořlavého materiálu dostatečné množství kouře pro spolehlivou kontrolu přímo na místě. Takto vytvořený kouř odpovídá kouři při skutečném požáru – aniž by však okolí bylo vystaveno účinkům tepla a zápachu. Nedochází tak ke znečištění prostor a zařízení.

Během testování nejsou zapotřebí žádná měřicí zařízení, která by narušovala Váš provoz. Díky kompaktnosti a nízké hmotnosti kouřového generátoru kontrolujeme i těžko dostupná místa.
Máte okamžitou záruku, že Vaše protipožární zařízení je v případě komplexního projektování navrženo spolehlivě.
 

Kontakty

phone_icon
+420 (0)537 026 100
fax_icon
+420 (0)537 026 108
Nahoru
Top