O VdS

Bezpečnost se týká všech. Jen ten, kdo se cítí být v bezpečí, může kreativně pracovat, žít a vytvářet prostor pro nové nápady a koncepty. To platí jak pro podniky tak pro rodiny.

Společnost VdS patří celosvětově mezi nejrenomovanější instituce zajišťující bezpečnost Vašeho podniku.

Zhruba kolem 500 odborníků Vám nabízí široké a jedinečné spektrum služeb v oblasti protipožární ochrany, bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti a prevence přírodních katastrof.

VdS přichází s nabídkou analýz rizik, kontrol a certifikací, inspekcí zařízení, informačních systémů sloužících k předvídání přírodních katastrof a široké škály vzdělávacích aktivit. Nezávislý institut dále zveřejňuje technické směrnice v rámci mezinárodních bezpečnostních standardů.

Optimální zajištění bezpečnosti našich partnerů se opírá o celosvětově výjimečný koncept ochrany, jehož spolehlivost je prověřena více jak stoletými zkušenostmi VdS a který v sobě zároveň spojuje všechny aspekty prevence škod.

30 ze 30 společností DAX i celosvětoví lídři se mohou spolehnout na prověřenou účinnost a bezpečnost VdS.

 

Zabezpečení společnosti je jedním z nejdůležitějších faktorů ekonomického úspěchu. Naším posláním ve VdS je neustále nastavovat nové standardy v prevenci škod a tím zvyšovat bezpečnost společností po celém světě.
Dr. Robert Reinermann, mluvčí vedení společnosti

Kontakty

phone_icon
+420 (0)537 026 100
fax_icon
+420 (0)537 026 108
Nahoru
Top