Výchozí kontroly (přejímky)

Výchozí kontrola nově instalovaného protipožárního zařízení je kontrolou do posledního detailu.

  • Odpovídá rozsah ochranných opatření zadání?
  • Je množství hasiva přizpůsobeno existujícímu riziku?
  • Je zajištěna funkční provázanost jednotlivých součástí?

To je jen malý výčet témat z nepřeberného množství faktorů, které musejí být při výchozí kontrole zohledněny a následně též uvedeny v kontrolní zprávě.

Kontrolní zpráva (VdS protokol) neslouží jen jako podklad pro účely vyplývající z pojišťovacích smluv – techničtí znalci mohou jako znalci stavebního dozoru posoudit kvalitu protipožárního zařízení také ve smyslu plnění stavebních předpisů. Kontrolní zpráva VdS o kontrole plynových hasicích zařízení slouží také jako doklad pro kontroly prováděné znalcem, které vyžadují profesní organizace. Touto kombinací kontrol nabízíme našim zákazníkům vysokou přidanou hodnotu, která šetří čas i Vaše náklady. S kompetencemi našich technických znalců získáte spolehlivou individuální ochranu, a to díky výchozí kontrole nově nainstalovaného zařízení, kontrole po rozšíření nebo kontrole po stavebních úpravách Vašeho protipožárního zařízení.

 

Kontakty

phone_icon
+420 (0)537 026 100
fax_icon
+420 (0)537 026 108
Nahoru
Top